ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesidir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle ALICI; Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri; satışa konu malın temel nitelikleri; vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, varsa kargo ücreti, bu tür ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceği; ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler; cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı; şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret sitesine) uygun şekilde bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. TARAFLAR

2.1. SATICI                           :

Unvan                               : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (MERSİS No: 0735091277300015)

Adres                               : Barış Mah. 1805/3. Sok. No: 6 Gebze/KOCAELİ

Telefon                             : +90 262 658 20 53

 

Vergi Dairesi / No           : Uluçınar Vergi Dairesi / 7350912773

(Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 • ALICI :

 

Ad-Soyad / Unvan           :

Adres                                :

Telefon                             :

E-posta                             :

TC Kimlik / Vergi No      :

(Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

 

 

 

 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN BİLGİLERİ

3.1. Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICI’nın ALICI’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI’ya gerçek fiyat bildirilir. ALICI’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

3.3. Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
 • Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı

Banka Havalesi /EFT

 • Teslimat Adresi :
 • Teslim Edilecek Kişi :
 • Sipariş Tarihi :
 • Fatura Bilgileri :
 Ad/Soyad/Unvan  
 Adres  
 Telefon  
 E-Posta  
 Fatura Teslim  Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

3.4. SATICI’ya Ait Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Banka             : Garanti BBVA

IBAN              : TR84 0006 2000 7030 0006 2971 05

 

 1. ÜRÜNÜN TESLİMATI

4.1. Teslimat, stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. SATICI, ürünü sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile, ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, ana sayfamızda belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim eder.

4.2. Ürünün teslimi ALICI’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Ürün teslimatı, kargo firmalarınca yapılmaktadır.

4.3. Sipariş konusu ürünün teslimatı için sipariş bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, cayma hakkı ve kullanma şekli, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 4.1. maddede ifade edilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak, yasal mevzuat gereklerince sağlam, standartlara uygun bir şekilde, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile; işi, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.10. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu mal/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise; ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Mücbir sebep halinde, ALICI’nın SATICI’dan, 5.10. maddede sayılan talepler dışında, ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

 1. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren; hizmet satışına ilişkin işlemlerde sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya cayma bildiriminde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6.3. ALICI, cayma hakkını www.rizline.com internet sitesine giriş yaparak burada yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden “İade Et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. ALICI’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup SATICI’nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, ürünün kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmışsa cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi www.rizline.com internet sitesinde yer alan https://rizline.com/tr/iade-ve-iptal-proseduru/  bulunmaktadır.

6.4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün,
 4. d) Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmelerde, Sözleşme’nin imzalandığı gün esas alınır.

6.5. Cayma hakkının kullanımında; söz konusu ürünün, SATICI tarafından ALICI’ya gönderildiği taşıyıcı aracılığıyla ALICI tarafından SATICI’ya iade edilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. ALICI’nın, işbu taşıyıcı dışında bir başka taşıyıcı aracılığıyla malı geri göndermesi halinde iadeye ilişkin masraflardan ALICI sorumludur.

6.6. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün  içinde, ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde, ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden SATICI tarafından iade edilecektir.

6.7. İade Prosedürü :

 1. a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü :

6.7.1. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

6.7.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

6.7.3. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. b) Havale/EFT ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

6.7.4. İade, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

6.7.5. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

6.7.6. Havale/EFT yoluyla alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

6.7.7. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.8. ALICI; tek kullanımlık ürünler, elektronik ürünler, araç üzerine takılıp deneme yapıldığı anlaşılan ürünler, turbo şarjlar, enjektörler, aküler, kapağı açılmış madeni yağlar başta olmak üzere aşağıda liste halinde verilen ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.

 

 

 

 

 1. SATICI’NIN İPTAL HAKKI

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde; SATICI, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

 

 1. GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi’nde belirtilen parasal sınırlar dahilinde, Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın yerleşim yerindeki veya SATICI’nın merkez adresindeki Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

Alıcı; 6502 sayılı Kanun m. 48/2 ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik m.5, m.6, m.7 gereğince işbu ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

SATICI                      : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI                        :

TARİH