Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 • SATICI :

 

Unvan                               : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                               : Barış Mah. 1805/3. Sok. No: 6 Gebze/KOCAELİ

Telefon                             : +90 262 658 20 53

 

Vergi Dairesi / No           : Uluçınar Vergi Dairesi / 7350912773

(Sözleşme’de bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 • ALICI :

 

Ad-Soyad / Unvan           :

Adres                                :

Telefon                             :

E-posta                             :

TC Kimlik / Vergi No      :

(Sözleşme’de bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN                                 : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK                          : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN                                 : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK                     : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği   (RG:27.11.2014/29188),

HİZMET                                : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI                                  : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI                                     : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE                                       : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN                  : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR                          : SATICI ve ALICI’yı,

ÜRÜN                                    : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 3 – KONU

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları, işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.3. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret sitesine) uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini; bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu satış sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.4. www.rizline.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, tüm vergiler dahil satış bedeli, kargo ücreti, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir;

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :

 

 • Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı

Banka Havalesi /EFT

 • Teslimat Adresi :
 • Teslim Edilecek Kişi :
 • Sipariş Tarihi :
 • Fatura Bilgileri :
 Ad/Soyad/Unvan
 Adres
 Telefon
 E-Posta
 Fatura Teslim  Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

4.2. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

4.4. SATICI’ya Ait Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Banka             : Garanti BBVA

IBAN              : TR84 0006 2000 7030 0006 2971 05

MADDE 5 – SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …/…/…… tarihidir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, cayma hakkı ve kullanma şekli, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, ana sayfamızda belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.9. ALICI, www.rizline.com internet sitesinden sipariş verdiği ürünlerde siparişe özel olarak yurtiçinden veya yurtdışından tedarik edilmesi durumunda aşağıdaki hususları kabul ettiğini beyan eder;

 1. a) Tedarik süresi 3-60 iş günü olup bu süre içinde ALICI siparişi iptal edemez.
 2. b) Tedarik edilen ürünlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
 3. c) Tedarik edilen ürünlerde döviz kuru veya fiyat değişimden dolayı oluşabilecek fiyat farkını ALICI ödemeyi kabul eder.

6.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, diğer üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.13. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.14. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.15. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın hastalık, değişen mevzuat hükümleri, el koyma ve grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

6.16. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın havale/EFT ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine havale/EFT yoluyla defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise; ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. Mücbir sebep halinde, ALICI’nın SATICI’dan, 6.16. maddesinde sayılan talepler dışında, ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren; hizmet satışına ilişkin işlemlerde Sözleşme’nin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya cayma bildiriminde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” kapsamına girmemesi şarttır.

7.3. ALICI, cayma hakkını www.rizline.com internet sitesine giriş yaparak burada yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden “İade Et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. ALICI’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup SATICI’nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmışsa cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi www.rizline.com internet sitesinde yer alan https://rizline.com/tr/iade-ve-iptal-proseduru/ bulunmaktadır.

7.4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün,
 4. d) Hizmet sunumuna ilişkin sözleşmelerde, Sözleşme’nin imzalandığı gün esas alınır.

7.5. Cayma hakkının kullanımında; ön bilgilendirme formunda, SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. ALICI’nın, ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcı dışında bir başka taşıyıcı aracılığıyla malı geri göndermesi halinde iadeye ilişkin masraflardan ALICI sorumludur. SATICI’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez.

7.6. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün  içinde, ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde, ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden SATICI tarafından iade edilecektir.

7.7. İade Prosedürü :

 1. a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü :

7.7.1. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.7.2. Kart ile alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

7.7.3. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. b) Havale/EFT ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

7.7.4. İade, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

7.7.5. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

7.7.6. Havale/EFT yoluyla alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

7.7.7. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. c) Kapıda Ödeme ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

7.7.8. İade, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

7.7.9. Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli alışveriş toplam bedelinden düşürülerek ALICI’ya iade edilir.

7.7.10. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.8. ALICI; tek kullanımlık ürünler, elektronik ürünler, araç üzerine takılıp deneme yapıldığı anlaşılan ürünler, turbo şarjlar, enjektörler, aküler, kapağı açılmış madeni yağlar başta olmak üzere aşağıda liste halinde verilen ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.

 1. a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – SATICININ İPTAL HAKKI

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde; SATICI, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

 

MADDE 9 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde; ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 68. Maddesi’nde belirtilen parasal sınırlar dahilinde, Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın yerleşim yerindeki veya SATICI’nın merkez adresindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11 – DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12 – YÜRÜRLÜK

12.1. ALICI, SATICI’ya ait site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

12.2. 12 (on iki) ana maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …/…/…… tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI                      : Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

ALICI                        :

 

 

EKLER                      : 1. Ön Bilgilendirme Formu tıklayınız

                                    2. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metin tıklayınız